ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 10 ตุลาคม เวลา 07.00 นาฬิกา นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางรัตนา สุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 10 ตุลาคม เวลา 07.00 นาฬิกา นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางรัตนา สุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ