ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดย นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” บริเวณลานอเนกประสงค์ ริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดย นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี   ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” บริเวณลานอเนกประสงค์ ริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ