ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 16.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดย นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 16.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดย นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี           คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ