ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกลเกลี่ยข้อพิพาทโดยศาลแขวงอุดรธานีกับธนาคารออมสิน” วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศาลแขวงอุดรธานี ร่วมกับธนาคารออมสิน” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกลเกลี่ยข้อพิพาทโดยศาลแขวงอุดรธานีกับธนาคารออมสิน” วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวีรัช วรรธนะวงษา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศาลแขวงอุดรธานี ร่วมกับธนาคารออมสิน” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ