ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีร่วมงานสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 07.00 นาฬิกา นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางรัตนา สุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี”ณ บริเวณโดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีร่วมงานสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 07.00 นาฬิกา นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางรัตนา สุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี”ณ บริเวณโดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ