ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เอกสารแนบ