ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 61 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 4 ตามโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 61 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 4 ตามโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2561  ณ โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ