ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) และวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) และวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ