ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ