ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เนื่องในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี

วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เนื่องในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี


เอกสารแนบ