ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔


เอกสารแนบ