ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีสรงน้ำหลวงสรงศพ พระเทพมงคลนายก อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ ปี วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีสรงน้ำหลวงสรงศพ พระเทพมงคลนายก อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ ปี วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ