ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดอุดรธานี เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดอุดรธานี เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ