ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ