ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๐ “เวสสุวัณเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี