ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ลานพิธีการ ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ลานพิธีการ ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี


เอกสารแนบ