ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบ ๔๐ ปี เปิดอาคารศาลจังหวัดอุดรธานี (พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย)

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบ ๔๐ ปี เปิดอาคารศาลจังหวัดอุดรธานี (พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย)


เอกสารแนบ