ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมสัปดาห์ศาลยุติธรรมบริการความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ณ เทศบาลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมสัปดาห์ศาลยุติธรรมบริการความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ณ เทศบาลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ