ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับมอบศาสตราวุธของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ที่ได้รับมอบจากทายาทราชสกุล เพื่อนำมาประดิษฐานแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีรัช  วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับมอบศาสตราวุธของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ที่ได้รับมอบจากทายาทราชสกุล  เพื่อนำมาประดิษฐานแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม


เอกสารแนบ