ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืองวันแม่ น้อมส่งใจถวายพ่อ ณ บริเวณลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีรัช  วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืองวันแม่ น้อมส่งใจถวายพ่อ ณ บริเวณลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม


เอกสารแนบ