ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทองพุ่มเงิน) และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทองพุ่มเงิน) และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง+พุ่มเงิน) และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ