ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๓-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๒ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี

๓-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๒ ณ  กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี
๓-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๒ ณ  กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ  โดยจัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม ในรูปแบบของค่ายเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูที่เหมาะสมต่อไป


เอกสารแนบ