ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และหอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และหอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ