ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีได้จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ โรงเรียนช่างกลอุดรธานี

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีได้จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ โรงเรียนช่างกลอุดรธานี


เอกสารแนบ