ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ เทศบาลนครอุดรธานี

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ เทศบาลนครอุดรธานี


เอกสารแนบ