ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดทำการอาคารศาลจังหวัดหนองคายหลังใหม่ ณ อาคารศาลจังหวัดหนองคาย ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดทำการอาคารศาลจังหวัดหนองคายหลังใหม่ ณ อาคารศาลจังหวัดหนองคาย ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


เอกสารแนบ