ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) ณ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) ณ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี