ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยพันธุ์ปลา (หนองน้ำสาธารณะศาลเจ้าปู่-ย่า) บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ผู้ต้องขัง (เรือนจำกลางอุดรธานี) เนื่องในวันศาลยุติธรรม

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยพันธุ์ปลา (หนองน้ำสาธารณะศาลเจ้าปู่-ย่า) บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ผู้ต้องขัง (เรือนจำกลางอุดรธานี) เนื่องในวันศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ