ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบหมายจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบหมายจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ