ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหลังสวน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหลังสวน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ