ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหลังสวน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ประชุมมอบนโยบายการทำงานให้กับบุคลากรในศาลฯ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหลังสวน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ประชุมมอบนโยบายการทำงานให้กับบุคลากรในศาลฯ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี