ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวนัทธรี จันทรประภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวนัทธรี จันทรประภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ