หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดย นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอเนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อ่านข่าว : 6 | 16 ตุลาคม 2561 15:51
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15.45 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีโดย นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับศาลแรงงานภาค 4 ศาลจังหวัดอุดรธานี และศาลแขวงอุดรธานี ร่วมใจกันปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ big cleaning day ทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารศาลจังหวัดอุดรธานี และบริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
อ่านข่าว : 33 | 24 กันยายน 2561 10:22

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดย นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอเนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

6