ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

41

๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ โครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารชุดพักอาศัยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.277/58
นัดฟังผล ม.132
ห้องพิจารณาที่ -
อ.278/58
นัดฟังผลตามม.132
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ