หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 5 | 7 ธันวาคม 2561 09:27
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 นาฬิกา นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและบูชาดวงพระฤกษ์ศาลหลักเมือง พิธีเปิดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และพิธีถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
อ่านข่าว : 6 | 3 ธันวาคม 2561 16:06
อ่านข่าว : 44 | 24 ตุลาคม 2561 14:48
เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 นาฬิกา นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี นางรัตนา สุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณพิธีลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
อ่านข่าว : 46 | 24 ตุลาคม 2561 14:46
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดย นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอเนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อ่านข่าว : 42 | 16 ตุลาคม 2561 15:51

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

5

อ่านข่าว
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 นาฬิกา นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและบูชาดวงพระฤกษ์ศาลหลักเมือง พิธีเปิดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และพิธีถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

6