หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวรัตนา นรานันทน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดรักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี นางสาวชนิดา ทนกลิ่น อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี และนายจีรพงศ์ เพชรจรัส รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี เข้าพบ นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการที่จังหวัดอุดรธานี
อ่านข่าว : 125 | 7 พฤษภาคม 2561 14:41
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ต้อนรับนายสรายุทธ อุดมพร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี นายสุพจน์ คงธนโฆษิตกุล ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี นางปัณฑิตา แก้วนิมิต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายธวัช ถุระวรณ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
อ่านข่าว : 200 | 5 เมษายน 2561 16:40

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด